Våra öppettider: Tisdag - fredag 11:30-23:00 Lördag och söndag 13:00-23:00

Returpolicy

Har det under transporten till Kunden uppstått något fel på produkten/varan eller om en produkt/vara saknas skall Kunden kontakta Sjömagasinet inom 24 timmar från mottagandet av sin order. 

Kontakt sker via: info@sjomagasinet.se eller via 031-775 59 20.

Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan med samma belopp som varan är inköpt. Sjömagasinets ansvar begränsar sig till varans värde + eventuella fraktkostnader till av Sjömagasinet anvisad adress. Återbetalning sker till samma betalningsalternativ som kunden valde vid köpet av varan förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.  Återbetalning skall ske av Sjömagasinet senast inom 14 dagar.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätt gäller inte när det avser en produkt/vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Ej heller gäller ångerrätten om en produkt/vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl där förseglingen har brutits av konsumenten.

Läs mer hos riksdagen.se 

Cookies

Du har tidigare valt vilka cookies du utöver nödvändiga cookies tillåter. Denna webbplatsen använder utöver nödvändiga cookies prestandaförbättrande- och analys-cookies, t.ex. i verktygen google analytics och hotjar, kontakta oss gärna nedan om ni vill veta mer exakt. De hjälper oss förstå hur våra tjänster används, ger oss statistik kring hur många besökare vi har och vilka delar av webbplatsen ni besöker mest. På så sätt kan vi lära oss mer om vad våra besökare tycker om och vad vi kan förbättra.

En cookie består av liten textfil med data som har en unik stämpel. Den skickas från webbplatsen till din webbläsare och sparas sedan på din hårddisk så att webbplatsen kan känna igen din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att förbättra användbarheten och de innebär inte en säkerhetsrisk. Informationen som vi samlar in med cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Vi använder inga marknadsförings-cookies. Som användare kan även du i din webbläsare välja att blockera cookies och även ta bort cookies som är redan lagrade på datorn. Tänk på att om du väljer att blockera cookies helt så kan detta leda till försämrad funktionalitet och att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

Undvika kakor
Du har vid första besöket valt vilka sorts cookies du tillåter. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kanske inte får åtkomst till samtlig funktion på webbplatsen.

Mer information
Ytterligare information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Integritetspolicy

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter. Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas. Sjömagasinet AB (nedan kallat Sjömagasinet) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommit och behandlas hos Sjömagasinet. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc. Denna policy är till för att informera om och skydda personuppgifter som samlas in. Vår grund är att vi alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. All hantering av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

Ändamål med behandlingen

Sjömagasinet samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och har rättsliga grunder. Det allmänna ändamålet är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/ företag har begärt. Sjömagasinet behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

Vi behöver personuppgifter för att:

Slutföra och hantera din beställning.
Slutföra och hantera din bokning.
Fullfölja vår affärsrelation.
Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
Marknadsföra tjänster och produkter.
Juridiska skäl/eventuella tvister.

Lagring av uppgifter

Sjömagasinet kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med en gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Kontaktinformation ansvarig personuppgifter

Namn: Sjömagasinet AB
E-post: info@sjomagasinet.se
Telefon: +46 31-775 59 20

Orgnummer 559227-1836

Adolf Edelsvärds gata 5
414 51 Göteborg

Fira påsk på Sjömagasinet

Vi har öppet alla dagar från lunch.

Utöver vår utsökta à la carte-meny, har vi glädjen att presentera en buffé som är överflödande med påskens alla läckerheter.  Vårt festligt dekorerade hus skapar den perfekta atmosfären för att välkomna våren och fira påskens glädje. Vi ser fram emot att fira påsk med er.

Vi dukar upp vår buffe fram till 17.00